Anne-Marie Hermansson

Akademiledamot
Professor
Organisation
Chalmers tekniska högskola
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper
Kommittén för hälsofrågor
Kontakt
Mobiltelefon: +46 708 76 76 93