Ann-Mari Svennerholm

Akademiledamot
Professor i infektion och immunitet
Organisation
Göteborgs universitet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kommittén för internationella frågor