Anders Stigebrandt

Akademiledamot
Professor i oceanografi, särskilt marin systemanalys
Organisation
Göteborgs universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper