Alexandre Antonelli

Akademiledamot
Forskningschef och professor
Organisation
Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien och Göteborgs universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper
Kommittén för miljö och energi