Alexandre Antonelli

Akademiledamot
Professor och forskningschef
Organisation
Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper
Kommittén för miljö och energi
Kontakt