Prisföreläsningar Sjöbergpriset

Datum: 2018-04-12

Tid: 15:00 - 17:00

Adress: Berzelius väg 3, Solna

Lokal: Karolinska Institutet, Berzeliuslaboratoriet. Föreläsningssal Gustaf Retzius.

Den 12 april hölls de officiella föreläsningarna av årets Sjöbergpristagare på Karolinska Institutet.

Conceptual development and clinical advances in curative therapies for acute promyelocytic leukemia
Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, China.

Deciphering APL pathogenesis through therapy response
Hugues de Thé, Collège de France, Paris, France.

From liver cancer to acute promyelocytic leukemia, and beyond
Anne Dejean, Institut Pasteur and Inserm, Paris, France.

Sjöbergpriset 2018

Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, Kina, Anne Dejean, Institut Pasteur och Inserm, Frankrike och Hugues de Thé, Collège de France, Frankrike, tilldelades Sjöbergpriset 2018:

”för klarläggande av molekylära mekanismer och utveckling av revolutionerande behandling av akut promyelocytleukemi”.

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning. Priset ges till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer.

Föreläsningarna organiseras av Karolinska Institutet och Kungl. Vetenskapsakademien med stöd från Sjöbergstiftelsen.

Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för allmänheten och föranmälan krävs ej.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se