Pi-Symposium: Vad är liv?

Datum: 2019-05-20

Tid: 18:00 - 21:00

Lokal: Scalateatern, Stockholm

Se Richard Dawkins på scen jämte internationella och svenska forskare i en stjärnspäckad kväll om AI, evolution, vetenskapshistoria och filosofi.

Vad är liv? För 75 år sedan publicerade fysikern och Nobelpristagaren Erwin Schrödinger en essä om den eviga frågan: Vilka byggstenar består livet av?. Finns det en gräns för vad vi med vetenskapens verktyg kan lära oss förstå om vad som utgör levande organismer? Frågan är fortfarande obesvarad, vetenskapens framgångar till trots, och hur medvetande och materia fungerar är fortfarande till stora delar okänt.

Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Stiftelsen för Strategisk Forskning är stolta att presentera ett Pi-symposium som utforskar vad liv är.

Kommer vi någonsin knäcka livets gåta? Vi har bjudit in världsledande biologer, fysiker, kemister, matematiker, datavetare, psykologer, filosofer och historiker för att försöka förstå liv och diskutera de utmaningar som forskningen står inför.

Under kvällen kommer vi diskutera:
AI: Kan vi översätta mänsklig intelligens till maskiner?
Språk och medvetande: Vad gör oss mänskliga?
Människa 2.0: Vad är nästa steg i människans evolution?
Vad är liv? Arvet efter Erwin Schrödinger

För musiken under kvällen står Isabella Lundgren, jazzsångerska som år 2015 tilldelades Sveriges Radios pris Jazzkatten och år 2017 Monica Zetterlund-stipendiet.

Samtalet hålls på engelska.

Medverkande:

Richard Dawkins, författare, evolutionsbiolog och professor emeritus i The Public Understanding of Science vid universitetet i Oxford
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet
Todd Sacktor, professor i fysiologi, farmakologi och neurologi vid State University of New York Downstate Medical Center
Robert Goldstone, professor i psykologi och hjärnforskning vid Indiana University Bloomington
Abhijit Mahabal, doktor i kognitionsvetenskap och forskare i språkinlärning på Google
Ingrid Dunér, doktorand i idéhistoria vid Lunds universitet
Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och preses Kungl. Vetenskapsakademien
Karl Sigmund, professor i matematik vid Wiens universitet
Torbjörn Elensky, författare
Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH
Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi vid KI


Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se