Offentliggörandet av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019

Datum: 2019-10-14

Tid: 11:45 - 12:15

Adress: Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm

Lokal: Session Hall, Royal Swedish Academy of Sciences

Observera att ansökan om ackreditering och föranmälan är obligatorisk. För att få tillträde krävs även giltig presslegitimation. Presskonferensen kommer också att sändas live på Akademiens webbplats.

Om ni vill intervjua en expert, ange önskemål om detta i ansökningsformuläret. Ange även om ni vill boka en plats för att filma med kamera på stativ.

Presskonferensen kommer att sändas live på www.kva.se och www.nobelprize.org (ingen registrering krävs).

Observera att ansökan måste göras för varje presskonferens separat. 

För frågor eller intervjuförfrågningar kontakta:
Eva Nevelius
, pressansvarig
Tel: 08-673 95 44
Mobil: 070-878 67 63
E-post: eva.nevelius@kva.se