Offentliggörandet av Nobelpriset i kemi 2018

Datum: 2018-10-03

Tid: 11:45 - 12:15

Adress: Lilla Frescativägen 4 A, 114 18 Stockholm

Lokal: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Observera att ackreditering och föranmälan är obligatorisk. För att få tillträde krävs även giltig presslegitimation. Presskonferensen kommer också att sändas live, utan anmälan, på Akademiens webbplats.

Om ni vill intervjua en expert, ange önskemål om detta i anmälningsformuläret.

Presskonferensen kommer att sändas live på www.kva.se och www.nobelprize.org

För frågor eller intervjuförfrågningar kontakta:
Kajsa Waaghals, tf pressansvarig
Tel +46 8 673 95 44
Mobile +46 70 878 67 63
E-mail: kajsa.waaghals@kva.se