Offentliggörandet av Ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2018

Datum: 2018-10-08

Tid: 11:45 - 12:15

Adress: Lilla Frescativägen 4 A, 114 18 Stockholm

Lokal: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Observera att ackreditering och föranmälan är obligatorisk. Presskonferensen kommer också att sändas live, utan anmälan, på Akademiens webbplats.

Om ni vill intervjua en expert, ange önskemål om detta i anmälningsformuläret.

Presskonferensen kommer att sändas live på www.kva.se och www.nobelprize.org

För frågor eller intervjuförfrågningar kontakta:
Kajsa Waaghals, tf pressansvarig
Tel +46 8 673 95 44
Mobile +46 70 878  67 63
E-mail: kajsa.waaghals@kva.se