Gregori Aminoff prissymposium 2018

Datum: 2018-04-12

Tid: 13:00 - 17:10

Adress: Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Lokal: CRC Aula, Skånes universitetssjukhus

Gregori Aminoffs priset är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Ett arrangemang under Akademidagarna

Piet Gros vid Utrecht Universitet i Nederländerna tilldelades Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2018: 

”för hans grundläggande forskning om den strukturella grunden för komplementsystemets betydelse för det medfödda immunförsvaret”

Symposium: From crystallography to understanding and treating complement-mediated diseases

Program

13:00 Molecular mechanisms of complement activation revealed by crystallography and cryo-EM
Gregori Aminoff Prize Laureate Piet Gros, Utrecht University, The Netherlands 

14:00 Protective roles of C3 in pancreatic beta cells
A
nna Blom, Lund University 

14:40 Coffee

15:10 Unexpected functions of complement in experimental models of inflammation
Jörg Köhl, University of Lübeck, Germany 

15:50 Modelling biology of Factor H-related proteins in vivo
Matthew Pickering, Imperial College London, UK

16:30 Bringing Structure into Complement-Targeted Drug Discovery: Of Bugs, Drugs and Convertases
Daniel Ricklin, University of Basel, Switzerland

17:10 Closing remarks

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten, föranmälan krävs ej.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se