"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

2014

September

 • Tre nya ledamöter i akademien

  2014-09-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 10 september valdes Terence Tao, UCLA, in som utländsk ledamot i akademiens klass för matematik. Örjan Gustafsson, Stockholms universitet och H. John B. Birks, Universitetet i Bergen, valdes in i klassen för geovetenskaper som svensk respektive utländsk ledamot.
 • Changing Planet: New cluster on global change research

  2014-09-12 Nyhet: How is the human enterprise shaping the biosphere and how can we become better stewards of planet Earth? These are some of the fundamental questions that will drive a new research cluster called Changing Planet, where researchers join forces to strengthen research on global social-ecological connectivity.

Augusti

Juni

 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2014-06-17 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 juni 2014 valdes Jens Nielsen, Chalmers tekniska högskola och Peter Schurtenberger, Lunds universitet in i akademiens klass för tekniska vetenskaper.
 • Politiska beslutsfattare måste planera för ett Europa med låga födelsetal och ökande livslängd

  2014-06-10 Nyhet: Låga födelsetal, en åldrande befolkning och ökad migration inom EU utgör stora utmaningar för politiska beslutsfattare enligt ett gemensamt uttalande av åtta europeiska vetenskapsakademier.
 • Vetenskapsakademien firar 275 år!

  2014-06-02 Nyhet: Vetenskapsakademien grundades den 2 juni 1739 av Jonas Alströmer, Sten Carl Bielke, Carl Wilhelm Cederhielm, Anders Johan von Höpken, Carl Linnaeus (senare von Linné) och Mårten Triewald. Två år senare, den 31 mars 1741, godkände Fredrik I akademiens grundregler och därmed blev Vetenskapsakademien kunglig.
 • Svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel hyllas på Times Square

  2014-06-02 Nyhet: Nobelpristagaren samt ledamoten av Kungl. Vetenskapsakademien och Sveriges unga akademi, Torsten Wiesel, hyllas på sin 90-årsdag den 3 juni på Times Square i New York.

Maj

 • Snail removal according to science

  2014-05-19 Nyhet: In an article recently published by Physica Scripta, researchers from Queen Mary University of London and Exeter University show that removing the snails from the garden by a distance of 20 meters or more is just as effective as killing them.
 • Vetenskapsakademien belönar betydande insatser för djurskyddet

  2014-05-15 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 maj att dela ut Sture Centerwalls pris till entomologen Björn Cederberg för sina stora insatser för hotade insektsarter.
 • Kemisten Anders Hagfeldt ny ledamot av akademien

  2014-05-16 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 maj 2014 valdes Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet in i akademiens klass för kemi.
 • Ledig tjänst: Kommunikatör med pressansvar

  2014-05-06 Nyhet: Vi söker en kommunikatör med pressansvar till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli. Du kommer att ha både övergripande och utföraransvar för akademiens pressaktiviteter. Som en del av vårt kommunikationsteam kommer du också att jobba med andra typer av kommunikationsarbete för många av akademiens olika verksamheter, både som projektledare och utförare.

April

Mars

Februari

 • Nytt pris till geografilärare

  2014-02-13 Nyhet: Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser tillsammans ett årligt pris för lärare i geografi. Prissumman är 30 000 kronor och priset delas ut vid nationalkommitténs årliga Kollokvium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.
 • Anders Schultz tilldelas Pi-priset

  2014-02-13 Nyhet: Årets vinnare av Pi-priset är Anders Schultz. Han disputerade i organisk kemi 2003 och belönas för sitt bokmanus Livsmedelsmagi.
 • Vetenskapliga priser och belöning från Kungl. Vetenskapsakademien

  2014-02-13 Nyhet: Fem forskare belönas för sina vetenskapliga insatser inom områdena fysiologi, matematik, medicin och teknik.
 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2014-02-03 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 15 januari 2014 valdes Jan Nedergaard, Stockholms universitet, Stefan Jansson, Umeå universitet, Jennifer Alice Clack, University of Cambridge, Christopher Juhlin, Uppsala universitet, Daniel Conley, Lunds universitet och Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet in i akademien.

Januari

 • Ny EU-lagstiftning hotar Sveriges epidemiologiska forskning

  2014-01-22 Nyhet: Det nya förslaget till bindande EU-lagstiftning gällande dataskydd, General Data Protection Regulation, hotar de register som ligger till grund för den framgångsrika svenska epidemiologiska forskningen. I ett brev till justitieminister Beatrice Ask uppmanar Vetenskapsakademien regeringen att arbeta aktivt i ministerrådet för att förslaget formuleras om.
 • Ledig tjänst: Administratör / Redaktionsassistent (vikariat) på Institut Mittag-Leffler

  2014-01-08 Nyhet: Institut Mittag-Leffler grundades 1916 och är ett nordiskt centrum för forskning i de matematiska vetenskaperna, med gott renommé även internationellt. Hit kommer forskare från hela världen och arbetar några månader vid Institutet inom särskilt anordnade terminslånga forskningsprogram.
Kungl. Vetenskapsakademien