"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

2015

Februari

 • KVA och Sveriges unga akademi kritiska till EU-kommissionens forskningsbesparingar

  2015-02-26 Nyhet: Idag publicerar KVA och Sveriges unga akademi en gemensam debattartikel i tidningen Curie. Akademierna ställer sig starkt kritiska till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers förslag att flytta medel från den redan fastslagna EU-budgeten för forskning, Horizon 2020, som de också menar kommer att slå extra hårt mot yngre forskare.
 • Förändrad forskning krävs för att klarlägga renbetets effekter

  2015-02-23 Nyhet: Åsikterna om renars påverkan på växtligheten i fjällen har varierat över tid. EviEM, Mistras råd för evidensbaserad miljövård, har sammanställt befintlig kunskap på området. Deras utvärdering visar att forskningen måste bli mer standardiserad för att kunna besvara frågan om renbetets effekter. 
 • De får Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris

  2015-02-18 Pressmeddelande: Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2015, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper och genom att bland annat integrera olika ämnen, utveckla spännande undervisningsmetoder och använda digitala klassrum har de ökat elevernas intresse och glädje för ämnena.
 • Professor i matematik invald som ledamot

  2015-02-17 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 februari 2015 valdes Hans Ringström, professor i matematik vid KTH, in som svensk ledamot i akademiens klass för matematik. 
 • Sveriges gröna guld

  2015-02-17 Pressmeddelande: Den årliga tillväxten av svenska skogar är jämförbar med Norges årliga oljeproduktion. Skogsbiomassatillväxten varje år är cirka 85 megaton (Mt) vilket omräknat i energienheter motsvarar 425 terawattimmar (TWh), alltså av samma storleksordning som Sveriges årliga energianvändning.
 • Paul Shrivastava utsedd till Executive Director för Future Earth

  2015-02-13 Nyhet: International Council for Science (ICSU) meddelar på uppdrag av Science & Technology Alliance for Global Sustainability att Paul Shrivastava utsetts till Executive Director för Future Earth.
 • Tre Uppsalaforskare belönas av akademien

  2015-02-12 Nyhet: Tre forskare från Uppsala universitet tilldelas priser för sina insatser inom matematik, medicin och astronomi.

Januari

 • Två samhällsvetare nya ledamöter av akademien

  2015-01-21 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 januari valdes Peter Fredriksson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet, in som svenska ledamöter i akademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Söderbergska priset 2015

  2015-01-19 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm,
 • Debattartikel av Framtidens skola om tidiga betyg i dagens DN

  2015-01-16 Nyhet: En artikel av arbetsgruppen Framtidens skola publiceras i dag på DN Debatt. I artikeln vänder sig gruppen mot förslag om att införa betyg från och med årskurs fyra i grundskolan.
 • Fysiker tilldelas pris av akademien

  2015-01-15 Nyhet: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 januari att tilldela Johanna Rosén, Tage Erlanders pris 2015 för hennes betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Crafoordpriset i biovetenskaper 2015

  2015-01-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2015 till Richard Lewontin , Harvard University, Cambridge, MA, USA, och Tomoko Ohta , National Institute of Genetics, Mishima, Japan
 • Prissumman för Crafoordpriset höjs till 6 miljoner

  2015-01-10 Pressmeddelande: Crafoordpriset är ett internationellt vetenskapligt pris med ämnesområden som ska komplettera Nobelpriset. Nu höjs prissumman för det prestigefyllda priset från 4 miljoner till 6 miljoner kronor. Den 15 januari offentliggörs årets pristagare. 
Kungl. Vetenskapsakademien