"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

2014

December

 • Damming beavers are slowly changing the world

  2014-12-19 Nyhet: In the latest edition of Ambio, the Academy's scientific journal on environmental research, a study shows the effect that growing beaver population is having on habitat and methane gas emissions.
 • Oro för finansieringen av ESS

  2014-12-19 Nyhet: KVA skickade den 15 december ett brev till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet, angående den svenska finansieringen av ESS-projektet (European Spallation Source). I brevet uttrycker akademien oro för finansieringen av projektet.
 • New investment offensive threatens EU research funding

  2014-12-19 Nyhet: The European Commission recently proposed the formation of an investment fund to boost European competitiveness and create new jobs. Although the purpose of this initiative is well-intentioned, a major problem is that a disproportionately large share of the money will be taken from the already decided EU research budget.
 • Fysiker belönas av akademien

  2014-12-18 Nyhet: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 december att tilldela Tönu Pullerits, Lindbomska belöningen 2015 för hans betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Brev till regeringen om hot mot EU:s forskningsstöd

  2014-12-17 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 12 december ett brev till regeringen angående EU-kommissionens förslag om en ny investeringsfond vars finansiering hotar EU:s forskningsstöd.
 • Vacancy: Future Earth Secretariat Global Hub Director – Sweden

  2014-12-16 Nyhet: The Future Earth Secretariat is seeking a Director for its Global Hub in Stockholm, Sweden.
 • Akademien skickar öppet brev till regeringen

  2014-12-12 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 10 december ett öppet brev till regeringen med inbjudan till samtal kring flera viktiga forskningspolitiska frågor.
 • De blir årets Wallenberg Academy Fellows

  2014-12-04 Pressmeddelande: Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med målsättningen att ge unga forskare möjligheten att ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

November

 • Kvantforskare invald i akademien

  2014-11-18 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 12 november valdes professor Mohamed Bourennane vid Fysikum, Stockholms universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.
 • Vacancy: Research Assistant at the Global Economic Dynamics and the Biosphere

  2014-11-07 Nyhet: We are currently looking for a research assistant with a Bachelor's, or Master's Degree to help us advance a new research initiative about financial markets and the biosphere. The research assistant should preferably have a background in trade economics, agricultural economics and/or financial economics. We expect you to write, and speak fluently in English.
 • Japansk orden till Gunnar Öquist

  2014-11-06 Nyhet: Akademiens tidigare ständige sekreterare Gunnar Öquist har av Japans regering utsetts till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Han tilldelas orden för sina betydande bidrag till att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.

Oktober

 • Open letter to decision makers in Europe on genetically modified crops

  2014-10-30 Nyhet: More than twenty of Europe's most prominent plant scientists, among them Professor Stefan Jansson,  member of the Academy's working group on GMO, today signed a joint letter warning that Europe will never meet agricultural targets unless it starts allowing GM crops.
 • Dagens SvD Brännpunkt - Så kan Fridolin lösa skolkrisen

  2014-10-30 Nyhet: Under Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet publiceras en debattartikeln av arbetsgruppen Framtidens skola. I artikeln föreslås att den nya regeringen skapar en oberoende kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet.
 • Bergianska trädgårdens genbank för äppelträd ska inte försvinna

  2014-10-20 Nyhet: I en artikel i Dagens Nyheter skriver bloggaren Lars Epstein att Bergianska trädgårdens genbank av äppelträd ska huggas ned och ersättas av en parkeringsplats. Här publicerar Kungl. Vetenskapsakademien ett svar med rättelser av flera av de felaktiga påståendena. 
 • Nanoforskare invald i akademien

  2014-10-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 8 oktober valdes Heiner Linke vid Fasta tillståndets fysik, Lunds universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.
 • Ledig tjänst: Forskarkoordinator – Cecilia behöver en ny arbetskamrat

  2014-10-14 Nyhet: Till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli i vackra lokaler i Frescati söker vi en ny medarbetare som tillsammans med Cecilia ska svara för att koordinera arbetet med akademiens olika forskartjänster.
 • Ledig tjänst: Ekonom med administrativt huvudansvar

  2014-10-04 Nyhet: ”Future Earth” är en ambitiös satsning av International Council for Science (ICSU), där ICSU:s fem stora, internationella forskningsprogram inom miljö- och klimatområdena nyligen sammanförts till ett – Future Earth. Tusentals forskare samt stora och spännande projekt, avgörande för jordens och mänsklighetens framtid, omfattas. 

September

 • Ny experimentell reaktor inte det bästa för svensk kärnkraftsforskning

  2014-09-29 Nyhet: I dag skickar Vetenskapsakademien in sina synpunkter på en ansökan om att uppföra en fjärde generationens experimentell kärnkraftsreaktor i Sverige. Akademien är på flera punkter kritisk till förslaget.
 • Akademien efterfrågar evidensbaserad utvärdering av skolreformer

  2014-09-29 Nyhet: Vetenskapsakademien skickar i dag in sitt yttrande över utredningen ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer” (SOU 2014:12). Ur akademiens synvinkel visar utredningen på allvarliga brister i hur det svenska skolsystemet följs upp och hur reformer på skolområdet bereds och utvärderas.
 • Changing Planet – nytt kluster för global change-forskning

  2014-09-12 Nyhet: Hur formar människans aktiviteter biosfären och hur kan vi bli bättre förvaltare av vår planet? Det är ett par av de grundläggande frågor som ligger till grund för det nya forskningsklustret Changing Planet, där forskare går samman för att stärka forskning om globala social-ekologiska samband. 
 • Tre nya ledamöter i akademien

  2014-09-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 10 september valdes Terence Tao, UCLA, in som utländsk ledamot i akademiens klass för matematik. Örjan Gustafsson, Stockholms universitet och H. John B. Birks, Universitetet i Bergen, valdes in i klassen för geovetenskaper som svensk respektive utländsk ledamot.

Augusti

Juni

 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2014-06-17 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 juni 2014 valdes Jens Nielsen, Chalmers tekniska högskola och Peter Schurtenberger, Lunds universitet in i akademiens klass för tekniska vetenskaper.
 • Politiska beslutsfattare måste planera för ett Europa med låga födelsetal och ökande livslängd

  2014-06-10 Nyhet: Låga födelsetal, en åldrande befolkning och ökad migration inom EU utgör stora utmaningar för politiska beslutsfattare enligt ett gemensamt uttalande av åtta europeiska vetenskapsakademier.
 • Vetenskapsakademien firar 275 år!

  2014-06-02 Nyhet: Vetenskapsakademien grundades den 2 juni 1739 av Jonas Alströmer, Sten Carl Bielke, Carl Wilhelm Cederhielm, Anders Johan von Höpken, Carl Linnaeus (senare von Linné) och Mårten Triewald. Två år senare, den 31 mars 1741, godkände Fredrik I akademiens grundregler och därmed blev Vetenskapsakademien kunglig.
 • Svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel hyllas på Times Square

  2014-06-02 Nyhet: Nobelpristagaren samt ledamoten av Kungl. Vetenskapsakademien och Sveriges unga akademi, Torsten Wiesel, hyllas på sin 90-årsdag den 3 juni på Times Square i New York.

Maj

 • Snail removal according to science

  2014-05-19 Nyhet: In an article recently published by Physica Scripta, researchers from Queen Mary University of London and Exeter University show that removing the snails from the garden by a distance of 20 meters or more is just as effective as killing them.
 • Vetenskapsakademien belönar betydande insatser för djurskyddet

  2014-05-15 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 maj att dela ut Sture Centerwalls pris till entomologen Björn Cederberg för sina stora insatser för hotade insektsarter.
 • Kemisten Anders Hagfeldt ny ledamot av akademien

  2014-05-16 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 maj 2014 valdes Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet in i akademiens klass för kemi.
 • Ledig tjänst: Kommunikatör med pressansvar

  2014-05-06 Nyhet: Vi söker en kommunikatör med pressansvar till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli. Du kommer att ha både övergripande och utföraransvar för akademiens pressaktiviteter. Som en del av vårt kommunikationsteam kommer du också att jobba med andra typer av kommunikationsarbete för många av akademiens olika verksamheter, både som projektledare och utförare.

April

Mars

Februari

 • Nytt pris till geografilärare

  2014-02-13 Nyhet: Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser tillsammans ett årligt pris för lärare i geografi. Prissumman är 30 000 kronor och priset delas ut vid nationalkommitténs årliga Kollokvium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.
 • Anders Schultz tilldelas Pi-priset

  2014-02-13 Nyhet: Årets vinnare av Pi-priset är Anders Schultz. Han disputerade i organisk kemi 2003 och belönas för sitt bokmanus Livsmedelsmagi.
 • Vetenskapliga priser och belöning från Kungl. Vetenskapsakademien

  2014-02-13 Nyhet: Fem forskare belönas för sina vetenskapliga insatser inom områdena fysiologi, matematik, medicin och teknik.
 • Nya ledamöter invalda i akademien

  2014-02-03 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 15 januari 2014 valdes Jan Nedergaard, Stockholms universitet, Stefan Jansson, Umeå universitet, Jennifer Alice Clack, University of Cambridge, Christopher Juhlin, Uppsala universitet, Daniel Conley, Lunds universitet och Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet in i akademien.

Januari

 • Ny EU-lagstiftning hotar Sveriges epidemiologiska forskning

  2014-01-22 Nyhet: Det nya förslaget till bindande EU-lagstiftning gällande dataskydd, General Data Protection Regulation, hotar de register som ligger till grund för den framgångsrika svenska epidemiologiska forskningen. I ett brev till justitieminister Beatrice Ask uppmanar Vetenskapsakademien regeringen att arbeta aktivt i ministerrådet för att förslaget formuleras om.
 • Ledig tjänst: Administratör / Redaktionsassistent (vikariat) på Institut Mittag-Leffler

  2014-01-08 Nyhet: Institut Mittag-Leffler grundades 1916 och är ett nordiskt centrum för forskning i de matematiska vetenskaperna, med gott renommé även internationellt. Hit kommer forskare från hela världen och arbetar några månader vid Institutet inom särskilt anordnade terminslånga forskningsprogram.
Kungl. Vetenskapsakademien