"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2016

December

 • Fyra nya ledamöter invalda

  2016-12-19 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 december valdes Anders Ynnerman, Linköpings universitet, in som svensk ledamot i klassen för tekniska vetenskaper samt Søren Brunak, Köpenhamns universitet, Tönu Pullerits, Lunds universitet och Julius Rebek Jr, The Scripps Research Institute in som utländska ledamöter av klassen för kemi.
 • Propositionen saknar satsningar på fri grundforskning

  2016-12-02 Nyhet: Regeringens forskningspolitiska proposition, ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”, presenterades av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson på Vetenskapsakademien den 29 november. Akademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson kommenterar propositionen nedan.
 • Forskningspolitiska kommittén kritiserar propositionen på SvD debatt

  2016-12-07 Nyhet: På Svenska Dagbladets debattsidor publiceras i dag en debattartikel med rubriken "Vill vi ha tio år av kortsiktig forskningspolitik?", där Vetenskapsakademiens forskningspolitiska kommitté kritiserar regeringens forskningsproposition.
 • Bredare perspektiv krävs för en trygg dricksvattenförsörjning

  2016-12-01 Nyhet: I sitt yttrande över Dricksvattenutredningens slutbetänkande ”En trygg dricksvattenförsörjning” efterlyser akademien ett bredare perspektiv, där dricksvattenförsörjningen i högre grad ses i samband med markanvändning och klimateffekter på det vattenförande landskapet som helhet.

November

 • Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

  2016-12-01 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning.
 • Årets Pi-prisbok utforskar medvetandet

  2016-11-15 Nyhet: Är människan uppbyggd endast av materia såsom naturvetenskapen beskriver den, eller finns där också något annat, en själ? Den frågan ställer sig årets Pi-prisvinnare Göran Frankel i boken Medveten mot alla odds.
 • Uppsalaforskare invalda i akademien

  2016-11-14 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 9 november valdes Mats André, Institutet för rymdfysik, in som svensk ledamot i klassen för astronomi och rymdvetenskap, och Gesa Weyhenmeyer, Uppsala universitet, valdes in som svensk ledamot i klassen för geovetenskaper.

Oktober

 • Ledig tjänst: Doktorand - hållbar utveckling

  2016-11-01 Nyhet: Programmet ”Global Economic Dynamics and the Biosphere” (GEDB) söker nu en doktorand för att bidra till forskning om hur leverantörskedjor kan förbättras inom fiske.
 • Nominera en fantastisk lärare

  2016-10-26 Nyhet: Den 9 november är sista dagen att nominera lärare till Lärarprisen 2017, Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris i matematik och naturvetenskap. Känner du en fantastisk lärare? Alla är välkomna att nominera!
 • Ledig tjänst: Fastighetsskötare/Vaktmästare

  2016-10-24 Nyhet: Vi söker en Fastighetsskötare/Vaktmästare till Kungl. Vetenskapsakademien. Rollen innebär ansvar för den dagliga skötseln av akademiens fastigheter. Du kommer även att arbeta med felavhjälpande underhåll och planerat underhåll av fastigheterna.
 • Carl Folke får medalj för enastående insatser i miljöfrågor

  2016-10-25 Nyhet: Som första svensk har professor Carl Folke tilldelats utmärkelsen Planet and Humanity Medal, Internationella Geografiska Unionens (IGU:s) högsta hedersbetygelse som utdelas till personer som har gjort enastående insatser inom miljöfrågor. Bland de nio tidigare mottagarna finns Gro Harlem Brundtland, Al Gore, Michail Gorbatjov och Nelson Mandela.
 • Vetenskapsakademien vill se ambitiösare klimatmål

  2016-10-14 Nyhet: Att uppfylla tvågradersmålet med 66 procent sannolikhet är inte ambitiöst nog. Det skriver akademien i ett remissvar till Miljö- och energidepartementet beträffande Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Akademien påpekar ett antal förbättringsmöjligheter i utredningen.
 • Ledig tjänst: Prisadministratör - Sjöbergpriset

  2016-10-13 Nyhet: Trivs du i en akademisk miljö och har ett intresse för administration? Nu söker vi en prisadministratör till Kungl. Vetenskapsakademien.
 • Christer Fuglesang, Per-Olof Wickman och Igor Abrikosov invalda i akademien

  2016-10-11 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 5 oktober valdes Igor Abrikosov, Linköpings universitet in som svensk ledamot i klassen för fysik. Christer Fuglesang, KTH och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet valdes in som svenska ledamöter i klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap.
 • Ekonomipriset 2016

  2016-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart , Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA
 • Nobelpriset i kemi 2016

  2016-10-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2016 till Jean-Pierre Sauvage , l’Université de Strasbourg, Frankrike Sir Fraser Stoddart , Northwestern University, Evanston, IL, USA och Bernard L. Feringa , Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna
 • Nobelpriset i fysik 2016

  2016-10-04 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2016 med ena hälften till David J. Thouless , University of Washington, Seattle, WA, USA och med andra hälften till F. Duncan M. Haldane , Princeton University, NJ, USA och J. Michael Kosterlitz , Brown University, Providence, RI, USA

September

 • Akademien varnar för att låta bibliometri styra fördelningen av resurser

  2016-09-29 Nyhet: I ett remissvar till Utbildningsdepartementet varnar Vetenskapsakademien för att ge bibliometriska metoder för stor betydelse vid fördelning av resurser och för att använda bibliometri vid utvärdering av enskilda forskare.
 • Ledig tjänst: Trädgårdsbiträde till Edvard Andersons växthus

  2016-09-28 Nyhet: Har du ett genuint växtintresse och estetiskt sinne? Nu söker vi ett trädgårdsbiträde till Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården. Arbetsuppgifterna innefattar skötsel av ett artrikt växtmaterial främst i växthus, men även på friland.
 • Med kristallografin har de öppnat dörren till jordens inre

  2016-09-19 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2017 till professorerna Natalia Dubrovinskaia och Leonid Dubrovinsky, vid University of Bayreuth, Tyskland ”för deras utveckling av ny metodologi för in situ-experimentell bestämning av kristallstrukturer under extrema förhållanden – hög temperatur och tryck” . Prissumman är på totalt 100 000 kronor.
 • Kritik mot akademikers svåra situation i Turkiet

  2016-09-16 Nyhet: Det internationella nätverket The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies uppmärksammar i ett nytt uttalande de förtryckande åtgärder som vidtagits mot akademiker i Turkiet.
 • Lundaforskare prisas för banbrytande upptäckter om blodstamceller

  2016-09-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Tobias Priset 2016, på 10,1 miljoner kronor, till David Bryder, Lunds universitet ”för hans banbrytande forskningsinsatser avseende blodcellnybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande, vilka har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation” .
 • Regelverk för GMO stort hinder för vetenskap och innovation

  2016-09-01 Nyhet: I ett remissyttrande till Miljö- och energidepartementets konstaterar Vetenskapsakademien att EU:s regelverk om genetiskt modifierade växter utgör ett stort hinder för vetenskap och innovation inom EU, och påverkar stora delar av övriga världen.
 • Akademien påtalar problem med försök med tidig betygsättning

  2016-09-01 Nyhet: Vetenskapsakademien svarar på Utbildningsdepartementets remiss om att genomföra försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Akademien välkomnar ansträngningar att utröna vilka åtgärder som kan vara mest effektiva för att vända den negativa trenden i den svenska skolan men påpekar att en rad viktiga aspekter måste beaktas för att denna försöksverksamhet ska kunna utföras och utvärderas på ett...

Augusti

 • Falska e-mail i omlopp

  2016-08-17 Nyhet: Falska e-mail gällande Nobelpriset i fysik från kapade adresser är just nu i omlopp. Akademien vill klargöra att dessa uttalanden om Nobelpriset inte har skickats från akademiens eller Nobelkommittéernas ledamöter.
 • ALLEA kritisk till utvecklingen i Turkiet

  2016-08-03 Nyhet: The European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA), där Kungl. Vetenskapsakademien är en av 59 medlemmar, har gjort följande uttalande med anledning av den senaste tidens händelser i Turkiet:

Juni

 • Kungl. Vetenskapsakademiens och Svenska Läkaresällskapets etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

  2016-06-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet föreslår i en ny utredning riktlinjer för vad som ska krävas för att obeprövade behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka patienter. Tillsammans med en ny nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder ska ett antal riktlinjer skapa en transparent situation som kan bidra till att allmänhetens tillit till...
 • Aktiestinsens anslag 2016 går till Serhiy Dekhtyar

  2016-06-14 Nyhet: Årets anslag från Stiftelsen Lennart” Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle går till Fil. Dr. Serhiy Dekhtyar för projektet ”the relative importance of cognitive and non-cognitive abilities for academic performance in adolescence, and socioeconomic attainment in mid-life.”
 • Två ekologer invalda i akademien

  2016-06-13 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 8 juni valdes Susanne Åkesson och Christer Löfstedt, båda professorer i ekologi vid Lunds universitet, in som ledamöter i akademiens klass för biologiska vetenskaper.

Maj

 • Vetenskapsakademien möter utmaningar inom utbildning och utanförskap

  2016-05-30 Pressmeddelande: Sverige står inför ett antal tydliga utmaningar under den närmaste framtiden. En av dessa finns inom utbildningsområdet. Alltför många i samhället riskerar att hamna i ett utanförskap som har sin grund bland annat i en otillräcklig utbildning, bristande språkkunskaper eller utbildning som inte är anpassad efter svenska förhållanden.  För att möta denna samhällsutmaning kommer Kungl....
 • Fem nya ledamöter invalda

  2016-05-24 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 11 maj valdes Johan Elf, Uppsala universitet, Kálmán Szabó, Stockholms universitet och Pernilla Wittung-Stafshede, Chalmers tekniska högskola in som svenska ledamöter, och Michael Tomasello, Max Planck-institutet för evolutionär antropologi, Tyskland, samt Michael J. Puett, Harvard University, MA, USA som utländska ledamöter. 
 • Letterstedska prisen till Nils Uddenberg och Inger Johansson

  2016-05-12 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Letterstedtska författarpriset på 30 000 kronor 2016 ska tilldelas Nils Uddenberg för hans bok Lidande och Läkedom I och II, (Fri Tanke, 2015) och att Letterstedtska översättarpriset på 20 000 kronor  ska tilldelas Inger Johansson för hennes översättning av Mircea Cartarescu, Levanten-Österlandet (Albert Bonniers förlag 2015). 
 • Bengt Sjöberg donerar 2 miljarder till cancerforskning

  2016-05-10 Pressmeddelande: Bengt Sjöberg, boende i Hong Kong men bördig från Lysekil, har instiftat Sjöbergstiftelsen, till vilken han donerar två miljarder kronor. Med donationen önskar Bengt Sjöberg att göra skillnad för cancerforskningen och den behandlingsvård som möter cancerpatienter idag.

April

 • Barbara Cannon får japansk orden

  2016-04-29 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademiens förre preses, Barbara Cannon, har tilldelats den japanska The Order of the Rising Sun ”för främjande av vetenskapligt och tekniskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige”.
 • Vacancy: Post-Doctoral Fellowship on Global Economic Dynamics and Environmental Sustainability

  2016-04-28 Nyhet: The research programme Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) is hiring one (possibly two) Post-Doctoral Fellow(s) to develop our work to understand how various aspects of the global economy are driving and affecting social-ecological dynamics across multiple scales.
 • Cancerforskaren Sten Eirik Waelgaard Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

  2016-03-14 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015 ”för sina banbrytande studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling”.  Sten Eirik W. Jacobsen fick Tobias Priset 2014 och arbetar under fem år med anslag från Tobias Stiftelsen. Han kommer därefter att tillträda Torsten Söderber...
 • Crafoordpriset: Pristagare föreläser i Lund 24 maj

  2016-04-25 Pressmeddelande: Årets Crafoordpris går till tre toppforskare för banbrytande insatser för vetenskapen. Två pristagare delar på priset i astronomi och en pristagare får priset i matematik. I samband med prisutdelningen håller pristagarna föreläsningar i Aulan i Kårhuset LTH, Lund den 24 maj. Det finns också möjlighet till enskilda intervjuer med de spännande pristagarna. 
 • Cancerforskare får Flormanska Belöningen

  2016-04-18 Nyhet: Den Flormanska Belöningen är ett ekonomiskt bidrag för en tryckt avhandling i Fysiologi eller anatomiskt ämne. År 2016 går belöningen till Fredrik Swartling, cancerforskare från Uppsala universitet. 
 • Karl Anker Jørgensen ny ledamot i akademien

  2016-04-21 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 13 april valdes Karl Anker Jørgensen, professor vid Aarhus universitet, in som utländsk ledamot i akademiens klass för kemi.
 • Ledig tjänst: Webbkommunikatör (vikariat)

  2016-04-13 Nyhet: Vi söker en webbkommunikatör till ett föräldravikariat på Kungl. Vetenskapsakademiens kommunikationsavdelning. Akademien har precis påbörjat arbetet med både ny extern webbplats och intranät, och du kommer att driva dessa projekt. Ansvar för akademiens övriga webbplatser, YouTube- och LinkedIn-kanaler samt foto- och filmhantering ingår också i tjänsten. 
 • Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars

  2016-04-13 Pressmeddelande: De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.
 • Miljonanslag till matematiker

  2016-04-07 Pressmeddelande: 15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom Matematikprogrammet. Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.  

Mars

 • Några av Sveriges främsta unga forskare 2016 belönas

  2016-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre forskare i Sverige. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för forskning om differentialekvationer och jakten på generella samband, helt nya typer av supraledare och inom kemin en spännande metod som använder röntgenfri elektronlaser för att studera biologiska molekyler....
 • Ledig tjänst: Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling

  2016-03-30 Nyhet: Programmet Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) är ett forskningsprogram vid Vetenskapsakademien som nu söker en doktorand för att bidra till programmets forskning om finansiella aktörer, instrument och flöden och hur dessa påverkar biosfären.
 • Ingvar Lindqvistdagen – inspiration för lärare och skolledare

  2016-03-22 Nyhet: Lärare, skolledare och andra intresserade är varmt välkomna till Vetenskapsakademien 30 mars och en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. 
 • Pressinbjudan till akademiens Högtidssammankomst 2016

  2016-03-21 Pressmeddelande: Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst torsdagen den 31 mars kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm. I samband med sammankomsten utdelas många priser och belöningar till både forskare, lärare och framstående ledamöter. I samband med sammankomsten delas följande priser och belöningar ut: 
 • Presslunch: offentliggörandet av Göran Gustafssonpriset 2016

  2016-03-21 Pressmeddelande: Välkommen till presslunch i samband med offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2016 på Vetenskapsakademien torsdag den 31 mars. Prissumman är 250 000 kronor per pristagare plus 4,5 miljoner kronor till varje projekt – sammanlagt 23 750 000 kronor delas ut! 
 • Om Östersjöns möjligheter och utmaningar när Kungen hyllas på Dramaten

  2016-03-17 Nyhet: En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot berättar om vårt innanhav ur en rad olika perspektiv. Geologi och folkvandringar, ekosystem och miljöpåverkan, handel och friluftsliv, säkerhetspolitiken och – framtiden. Föreställningen sker i närvaro av Kungaparet.
 • Akademien belönar forskare med tre priser

  2016-03-11 Nyhet:
 • Tillkännagivande av Nobelpris 2016

  2016-03-11 Pressmeddelande: Datum klara för tillkännagivandet av 2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 
 • Ny ledamot invald i akademien

  2016-03-10 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 9 mars valdes Ariel Goobar in som ny ledamot av akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap. 
 • Utlysning av PI-priset 2017

  2016-03-04 Nyhet: I samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien delar förlaget Fri Tanke för fjärde gången ut PI-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur. Chansen att vinna ett av Sveriges största litteraturpris finns återigen! Priset består av en prissumma om 314 159 kronor och ett förlagskontrakt. Manus skall ha inkommit till Fri Tanke förlag senast den 31 augusti 2017.
 • Gut microbiota in health and disease – from concept to evidence

  2016-03-01 Pressmeddelande: Journalister bjuds in till symposium på Vetenskapsakademien den 17:e mars där de senaste rönen om tarmflorans betydelse för hälsa diskuteras. Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap tar ledningen och under symposiet erbjuds en unik möjlighet att få höra och möta ett flertal av världens främsta experter vad gäller samband mellan tarmflorans sammansättni...

Februari

 • Öka det kollegiala inflytandet och affiliera mindre högskolor till forskningsintensiva universitet

  2016-02-29 Nyhet: Den statliga Ledningsutredningen förordar en starkare linjestyrning inom svenska lärosäten. Akademien är i sitt remissyttrande kritisk till detta och ser tvärtom ett utbyggt system för kollegiala beslutsprocesser som ett sätt att kvalitetssäkra lärosätenas verksamhet. 
 • Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

  2016-02-25 Pressmeddelande: Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen kommer att ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet. Dessutom ingår professor Ingemar...
 • The Lancet publicerar brev från akademien

  2016-02-23 Nyhet: I ett brev publicerat i The Lancet 22 februari kommenterar ständige sekreteraren Göran K. Hansson och ordföranden i klassen för medicinska vetenskaper Lena Claesson-Welsh artikel från 2011 i The Lancet, för att ge en rättvisande bild av en transplantation utförd på Karolinska Universitetssjukhuset under ledning av Paolo Macchiarini. Chefredaktören på The Lancet kommenterar också akademiens...
 • Årets lärarpris tilldelas fyra eldsjälar

  2016-02-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om utdelning av Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i matematik, fysik, kemi och biologi, samt NO ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.
 • Medicinare invalda i Akademien

  2016-02-12 Nyhet: Vid ordinarie sammankomsten 11 februari valdes Anna Wedell vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, samt Diana Karpman, vid Lunds Universitet, in i akademiens klass för medicinska vetenskaper. 
 • Akademien belönar forskning om kvantinformatik och solceller

  2016-02-16 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Edlundska priset 2016 till professor Göran Johansson, Chalmers tekniska högskola, och Wallmarkska priset 2016 till professor Licheng Sun, KTH.
 • Vetenskapsakademien agerar för tillförlitlig forskning

  2016-02-11 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om en rad åtgärder mot de brister i hanteringen av forskningsfusk och klinisk forskning som blivit tydliga i samband med Paolo Macchiarinis forskning. I ett nytt akademiuttalande framförs bland annat krav på att den tidigare utredningen om forskningsfusk återupptas. 

Januari

 • Hållbara hav: Ny rapport efterlyser kraftfulla åtgärder och flexibel strategi för att skydda marin hållbarhet

  2016-01-25 Nyhet: Haven spelar en avgörande roll för regleringen av vårt klimat, den biologiska mångfalden samt inkomster och mat till människor runt om i världen. På klimatkonferensen COP21 kom regeringar över hela världen överens om att vi måste sätta en striktare gräns för den globala uppvärmningen. Denna gräns är ett viktigt steg mot ett mer stabilt förhållande mellan hav och klimat. Men trots denna positiva...
 • Akademien kritisk till Vetenskapsrådets rapport och regeringens fördelningspolitik

  2016-01-21 Nyhet: Vetenskapsakademien är i sitt remissyttrande kritiska till Vetenskapsrådets rapport Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS. Den bärande tesen i rapporten är att omfördelning efter utvärdering skulle vara kvalitetsdrivande för de svenska universiteten. Akademien ifrågasätter starkt de belägg som presenteras som underlag för den teorin. 
 • Vetenskaplig samling om framtida energisystem

  2016-01-21 Nyhet: Tidskriften Ambio har ägnat ett specialnummer till ett projekt om energianvändning i slutet av århundradet som startades inom European Academies Science Advisory Council (EASAC) och som letts av Vetenskapsakademien. 
 • Strålskyddsmedaljen till amerikanska forskaren Ethel S. Gilbert

  2016-01-15 Nyhet: Akademien har beslutat utdela Strålskyddsmedaljen till Ethel S. Gilbert vid National Cancer Institute, Division of Cancer Epidemiology & Genetics, MA, USA. Hon har bland annat studerat cancerframkallande effekter av låga strålningsdoser.
 • Matematikern Robert Berman invald i Vetenskapsakademien

  2016-01-15 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten 13 januari valdes Robert Berman vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet in i akademiens klass för matematik.
 • Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

  2016-01-14 Pressmeddelande: Crafoordpriset i matematik tilldelas Yakov Eliashberg , USA, och Crafoordpriset i astronomi tilldelas Roy Kerr , Nya Zeeland och Roger Blandford , USA.
 • Akademien belönar forskning kring hjärnan och membranproteiner

  2016-01-14 Nyhet: Johan Ericson och Thomas Perlmann vid Karolinska Institutet tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris för studier om hur nervceller mognar i hjärnan och David Drew vid Stockholms universitet tilldelas Tage Erlanders pris för forskning om proteiner som sköter transport över biologiska membraner. 
 • DN Debatt: relativistisk kunskapssyn i svenska skolan

  2016-01-11 Nyhet: På DN Debatt uppmärksammar akademiens preses Christina Moberg tillsammans med Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Christer Sturmark att Skolverkets kommentarer till läroplanen för grundskolan framställer naturvetenskapen som en ideologi bland andra.