"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nyheter 2011

December

 • Fem framstående forskare invalda i akademien

  2011-12-31 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 9 november 2011 valdes Leif Groop, professor vid Lunds universitet, Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet, Danica Kragic Jensfelt, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, Kari Alitalo, professor vid Helsingfors universitet, Finland och Fred H. Gage, professor vid The Salk Institute, La Jolla, USA, in i akademien.
 • Arnbergska priset 2012

  2011-12-19 Nyhet: Andreas Mueller, Columbia Business School, Columbia University, New York, NY, USA, tilldelas Arnbergska priset 2012 på 70 000 kr. Mueller får priset "för sin forskning om arbetslöshetens sammansättning".
 • Debattartikel i DN: Nobelpriset visar att svensk grundforskning måste stärkas

  2011-12-10 Pressmeddelande: I dagens DN publiceras en debattartikel om sambandet mellan Nobelprisen och regeringens kommande forskningsproposition. I arbetet med att ta fram Nobelpristagare samarbetar Vetenskapsakademien (KVA) med ledande forskare världen över. Det ger oss en unik insikt i var den banbrytande grundforskningen sker. Den slutsats KVA dragit är att svensk grundforskning måste stärkas.
 • Sverige behöver djärv, kreativ och nyskapande grundforskning, anser Kungl. Vetenskapsakademien i ett forskningspolitiskt yttrande

  2011-12-02 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har just lämnat in ett yttrande med sju konkreta åtgärder till Utbildningsdepartementet. KVA vill stärka den eftersatta fria grundforskningen, som har en avgörande betydelse för utbildning, innovationer och de kunskapsgenombrott som behövs för att möta framtidens globala utmaningar. KVA anser att regeringen bör:

November

 • Pressaktiviteter under Nobelveckan 2011 vid Kungl. Vetenskapsakademien

  2011-11-24 Pressmeddelande: OBS! Mer information och anmälan till samtliga pressaktiviteter finns på http://kva.se/pressrum Sista anmälningsdag för samtliga pressaktiviteter: SÖNDAG 4 DECEMBER 2011. Pressaktiviteterna är endast för medier. Ta med press-ID och fotolegitimation.
 • Sista chansen att nominera till Ingvar Lindqvistprisen 2012

  2011-11-07 Nyhet: Känner du en lärare som inspirerar, utvecklar, sprider kunskaper utöver det vanliga och blir förebilder för både elever och kollegor? Nu är sista veckan att nominera honom eller henne till Ingvar Lindqvistprisen 2012.
 • Debattartikel i SvD: Den fria grundforskningen hotas

  2011-11-06 Pressmeddelande: I dagens SvD publiceras idag en debattartikel om hur de senaste årens politik och satsningar på rena innovationer och vad man tror är "nyttig" forskning gör att grundforskningen förutsättningar utarmas. Problemet sträcker sig utanför Sveriges gränser.
 • Hur påverkas Europa och Sverige av det tyska avvecklingsbeslutet?

  2011-11-02 Nyhet: Akademiens Energiutskott har sammanställt en rapport om effekter av Tysklands beslut från i våras att avveckla sina kärnkraftverk före 2022. Om hela EU följde det tyska exemplet skulle EU:s utsläpp av koldioxid öka med 20 % jämfört med dagens nivå tvärs emot EU:s målsättning att minska utsläppen med 20 % fram till 2020.

Oktober

 • Lars Nyberg från Umeå får Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessur i medicin 2011

  2011-10-28 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2011 till Lars Nyberg vid Umeå universitet. Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.
 • Pekka Pyykkö invald i akademiens klass för kemi

  2011-10-27 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 5 oktober valdes Pekka Pyykkö, professor emeritus i kemi vid Kemiska institutionen, Helsingfors universitet, Finland, in som utländsk ledamot i akademiens klass för kemi.
 • Miljardsatsning på Sveriges framtida forskningsledare

  2011-10-13 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat inrätta ett unikt karriärprogram för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows, som innebär långsiktiga resurser för de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden. Programmet blir stiftelsens största satsning någonsin och är tänkt att omfatta totalt 125 unga forskare under fem år – en satsning om 1,2 miljarder kronor.
 • Ekonomipriset 2011

  2011-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2011 till Thomas J. Sargent , New York University, New York, NY, USA och Christopher A. Sims , Princeton University, Princeton, NJ, USA,
 • Nobelpriset i kemi 2011

  2011-10-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2011 till Dan Shechtman , Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel ”för upptäckten av kvasikristaller”.
 • Nobelpriset i fysik 2011

  2011-10-04 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2011 med ena hälften till Saul Perlmutter , The Supernova Cosmology Project Lawrence Berkeley National Laboratory och University of California, Berkeley, CA, USA, och med andra hälften gemensamt till Brian P. Schmidt , The High-z Supernova Search Team Australian National University,Weston Creek, Australien, och Adam G. Riess , T...

September

 • Lediga tjänster: två projektledare och en assistent till MCEE

  2011-09-27 Nyhet: Mistra Council for Environmental Evaluation (MCEE) är ett nytt unikt granskningsorgan inom miljöforskning. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beslutat inrätta ett oberoende råd för utvärdering av miljöforskning med syftet att förbättra beslutsunderlaget för miljöarbetet – Mistra Council for Environmental Evaluation (MCEE). Kungl. Vetenskapsakademien är värd för rådet.
 • Ledig tjänst: Redovisningsekonom med HR-kompetens

  2011-09-27 Nyhet: Vi söker en redovisningsekonom med HR-kompetens till Kungl. Vetenskapsakademiens ekonomiavdelning. Tjänsten innebär ett varierat uppdrag inom till exempel löpande bokföring, medverkan i budgetarbete och stiftelseadministration. Cirka en tredjedel av tjänsten är tillägnad HR-frågor.
 • Snart offentliggörs årets Nobelpris och Ekonomipris

  2011-09-26 Nyhet: Snart kommer årets Nobelpris i fysik och kemi samt Ekonomipriset att offentliggöras av Kungl. Vetenskapsakademien. I samma ögonblick som akademiens ständige sekreterare öppnar de webbsända presskonferenserna kommer pressmeddelande, populärvetenskaplig information, Scientific Background med mera att publiceras här och på http://nobelprize.org.
 • Nya rådet för utvärdering av miljöforskning klart för start

  2011-09-23 Pressmeddelande: I januari 2012 startar MCEE, Mistra Council for Environmental Evaluation, sin verksamhet med att utvärdera miljöforskningen. I dagarna har beslut fattats om ledamöter till rådets exekutivkommitté och tillsättning av verksamhetschef Sif Johansson.
 • Stefan Svallfors invald i akademiens klass för samhällsvetenskaper

  2011-09-23 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 14 september valdes Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitetet in som ledamot i akademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Aminoffpriset 2012

  2011-09-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2012 tilldelas Marat Yusupov och Gulnara Yusupova , Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Frankrike, och Harry F. Noller , University of California Santa Cruz, USA,

Augusti

 • Eftersatt forskning drabbar psykiatrisk vård i Sverige

  2011-08-25 Pressmeddelande: Idag publicerar Svenska Dagbladet en debattartikel vars huvudbudskap är att psykiska sjukdomar – förutom allt personligt lidande – kostar Sverige minst 75 miljarder kronor per år.
 • PRESSKONFERENSER: Nobelpriset i fysik, Nobelpriset i kemi och Ekonomipriset 2011

  2011-08-24 Pressmeddelande: Välkommen till presskonferenser med offentliggöranden av årets Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
 • Ledig tjänst: Junior kommunikatör

  2011-08-23 Nyhet: Vi söker en junior kommunikatör till Kungl. Vetenskapsakademiens kommunikationsavdelning som initialt ska fungera som ”utförare”, men som på sikt kan utvecklas till att ansvara för egna projekt.
 • Ledig tjänst: Verkställande Redaktör till Physica Scripta

  2011-08-22 Nyhet: Då nuvarande befattningshavare snart går i pension, söker vi en ny Verkställande Redaktör till Physica Scripta, en internationell, vetenskaplig fysikalisk tidskrift som utges av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med fysikersamfunden och vetenskapsakademierna i de nordiska länderna.

Juli

 • Ny databas från 1739-1854 tillgänglig för forskare och allmänhet

  2011-07-01 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria har nu tillgängliggjort 116 årgångar av Vetenskapsakademiens första egna tidskrift från 1739 till 1854. Där kan man hitta texter och bilder där bland annat Carl von Linné skriver ”Om renarnas brömskulor i Lappland”.

Juni

 • Hur tar samhället tillvara begåvningar? Första miljonen från Aktiestinsens stiftelse delas ut till psykolog i Stockholm

  2011-06-17 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har beslutat att Lars R. Bergman, professor i psykologi vid Stockholms universitet, får en miljon kronor i anslag för att i ett tvåårigt projekt ta reda på hur samhället tar tillvara på begåvade personer.
 • Ledig tjänst: Prisadministratör

  2011-06-07 Nyhet: Vetenskapsakademien söker en prisadministratör som på ett strukturerat sätt kan ansvara för arbetet med några av akademiens vetenskapliga priser ”från ax till limpa”. Prisadministratören svarar dessutom för administrativ support till ordförande i en av akademiens klasser och en av dess kommittéer.
 • Ledig tjänst: Verksamhetschef

  2011-06-07 Nyhet: Verksamhetschef sökes för Mistra Council for Environmental Evaluation (MCEE) – ett nytt unikt granskningsorgan inom miljöforskning.
 • Akademiforskare har avslöjat två av solfläckarnas gåtor

  2011-06-02 Nyhet: Varför solfläckarnas starka magnetfält inte blockerar all energi från solens inre har förbryllat vetenskapen i decennier. Nu har en grupp forskare vid Kungl. Vetenskapsakademiens institut för solfysik, Stockholms universitet och Oslo universitet identifierat de kokande gasrörelser som transporterar denna energi upp till ytan.

Maj

 • Ny akademi för Sveriges unga forskare

  2011-05-27 Pressmeddelande: Sverige har idag fått en ny vetenskaplig akademi – Sveriges unga akademi. – Unga forskare har äntligen ett eget forum: vi ska arbeta över ämnesgränserna med såväl vetenskap som strukturella frågor. Vi lovar också att aktivt ta plats i samhällsdebatten, säger professor Helene Andersson Svahn, Sveriges unga akademis första ordförande.
 • Letterstedtska författar- och översättarprisen beslutade

  2011-05-25 Nyhet: Författarpristagaren Carl Frängsmyr har i två omfattande volymer med titeln Uppsala universitets historia 1852–1916 beskrivit universitetets utveckling ur flera perspektiv och dess relationer med staden, landet och världen. Pär Bergman har översatt det episka kinesiska praktverket Drömmar om röda gemak , vilket enligt kineserna själv är det bokverk som har påverkat deras moderna liv mest.
 • Nobelpristagare överlämnar rekommendationer till FN:s högnivåpanel för hållbar utveckling

  2011-05-19 Nyhet: 18 Nobel- och Ekonomipristagare skrev i går under the Stockholm Memorandum: Tipping the Scales towards Sustainability, ett dokument med rekommendationer till världens beslutsfattare om viktiga och omfattande åtgärder för global hållbar utveckling.
 • Ny bok om kemins betydelse för vår utveckling och levnadsstandard

  2011-05-06 Nyhet: Med boken "Kemi - den gränslösa vetenskapen" vill Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien visa på den stora roll kemin spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

April

 • Ett historiskt grundande: Ny svensk vetenskapsakademi för de främsta unga forskarna

  2011-04-27 Pressmeddelande: På Kungl. Vetenskapsakademiens, KVA, initiativ startar Sveriges unga akademi. – Genom att samla ett urval av unga forskare med högsta vetenskaplig excellens och ge dem en egen plattform vill vi skapa dynamik i forskningen, säger ständige sekreteraren vid KVA, Staffan Normark.
 • Två framstående geovetare invalda i akademien

  2011-04-25 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten 13 april valdes Marie-José Gaillard-Lemdahl, professor i botanik-vegetationshistoria / paleoekologi (miljöhistoria) vid Linnéuniversitetet Kalmar, och Martin Whitehouse, förste intendent och föreståndare för NORDSIM, Naturhistoriska riksmuseet och adjungerad professor vid Stockholms universitet, in som utländska ledamöter i akademiens klass för geovetenskaper.
 • Fyra forskare och en fältassistent belönas för sina insatser av Kungl. Vetenskapsakademien

  2011-04-18 Pressmeddelande: Fem framstående personer kommer att belönas för sina analyser av propaganda i samband med folkmordet i Rwanda, studier av hjärnans mikrokretsar, arbetet med samlevnaden mellan rovdjur och renar i Norrbotten, studier av supramolekylära system, samt simuleringar av rymdplasma och solvindar.
 • Observatoriemuseets intendent till Oxford

  2011-04-05 Nyhet: Observatoriemuseets intendent Inga Elmqvist Söderlund har beviljats Vetenskapsrådets postdoktorsstipendium för det tvååriga projektet "Scientific Instruments in 18th century Europe - Display, Visual Effect and Aesthetical Experience?/Vetenskapliga instrument i 1700-talets Europa - En receptionsestetisk analys" vid Museum of the History of Science vid Oxfords universitet.
 • Nytt initiativ till lärarfortbildning sjösatt

  2011-04-04 Pressmeddelande: Det finns ett starkt önskemål om bättre möjligheter till fortbildning och fördjupning för gymnasielärare. För att möta denna efterfrågan har Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) gått samman med Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och erbjuder nu inspirationsdagar för gymnasielärare. Detta är en vidareutveckling på de lärardagar som KVA sedan länge har arrangerat.
 • Debattartikel i Svenska Dagbladet:
  Avvecklad kärnkraft kräver att vi bygger ut de orörda älvarna

  2011-04-03 Nyhet: Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott har idag 3 april 2011 fått en debattartikel publicerad på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Hela artikeln återges nedan i sin helhet, liksom en länk till artikeln som den återges i Svenska Dagbladet.

Mars

Februari

 • Tobias Priset 2011 om drygt 10 miljoner kronor går till forskare vid Karolinska Institutet

  2011-02-21 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Tobias Priset år 2011 till Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, Huddinge,
 • Fyra framstående forskare invalda i akademien

  2011-02-14 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 9 februari valdes Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet, Olle Kämpe, professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet, Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet och Mee-mann Chang (Miman Zhang), professor vid Chinese Academy of Sciences, Beijing, in i akademien.
 • Ingvar Lindqvistprisen 2011 – Sveriges bästa lärare har nu utsetts

  2011-02-14 Pressmeddelande: En lärare från Söderköping, en från Falun och två från Stockholm får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, kemi, biologi och NO. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.
 • Ulf Ellervik får Pi-priset

  2011-02-07 Nyhet: Årets vinnare av Pi-priset är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Han belönas för sitt manus Ond kemi. Ellervik forskar bland annat om botemedel mot cancer och är en starkt engagerad kunskapsspridare inom kemins område, både för studerande och för allmänheten.
 • Fysiker och fonetiker invalda i akademien

  2011-02-07 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten 19 januari valdes Eva Olsson,professor i experimentell fysik vid Chalmers tekniska högskola, Francisco Lacerda, professor i fonetik vid Stockholms universitet, David Haviland, professor i nanostrukturfysik vid Kungl. Tekniska högskolan och Jon Magne Leinaas, professor i teoretisk fysik vid Universitetet i Oslo in i akademien.

Januari

 • Söderbergska priset 2011

  2011-01-31 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Söderbergska priset i ekonomiska vetenskaper 2011 på 1 miljon kronor, finansierat av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, till Bertil Holmlund , Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
 • Akademien avsätter 26 miljoner för Sven Lovén centrum för marina vetenskaper

  2011-01-20 Nyhet: Pengarna ska finansiera gästforskarprogram, finansiering av doktorander och anordnande av internationella forskarskolor vid centrumet under tio år, med början 1 januari 2011. Studerande på forskarutbildningsnivå ska också kunna ansöka om finansiering av vistelser vid centrumet i maximalt tre månader.
 • Crafoordpriset i biovetenskaper 2011

  2011-01-20 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i biovetenskaper år 2011 till Ilkka Hanski , Helsingfors universitet, Finland,
 • Tolv nya ledamöter invalda i akademien

  2011-01-10 Nyhet: Vid den ordinarie sammankomsten den 15 december valdes sammanlagt tolv framstående forskare in i klasserna för matematik, kemi, geovetenskaper, biologiska vetenskaper och tekniska vetenskaper.