Sir John Douglas Cockcroft

Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Didcot, Berks.

Nobel Prize - Physics 1951

Citation
för deras pionjärarbete vid genomförandet av kärnomvandlingar medelst artificiellt accelererade partiklar