Ernest Thomas Sinton Walton

Trinity College, Dublin

Nobel Prize - Physics 1951

Citation
för deras pionjärarbete vid genomförandet av kärnomvandlingar medelst artificiellt accelererade partiklar