Sjöberg Prize Lectures

Date: 2019-03-29

Time: 15:00 - 17:00

Address: Solnavägen 9, Solna

Venue: Karolinska Institutet, Biomedicum 1

On 29 March the official Sjöberg Prize Lectures were held by this year’s Laureates at Karolinska Institutet.

Watch more video about the Sjöberg Prize at our YouTube channel

Sjöbergpriset 2019 tilldelades cancerforskarna Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles och Brian J. Druker, Oregon Health & Science University, Portland, USA: 

”för avgörande insatser vid den kliniska utvecklingen av målstyrd behandling, riktad mot cancercellers genetiska förändringar.”

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning. Priset ges till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer.

Föreläsningarna organiseras av Kungl. Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet  med stöd från Sjöbergstiftelsen.

Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för allmänheten och föranmälan krävs ej. 

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt
Programkoordinator
program@kva.se