"to promote the sciences and strengthen their influence in society"

2014

December

 • Damming beavers are slowly changing the world

  2014-12-19 News: In the latest edition of Ambio, the Academy's scientific journal on environmental research, a study shows the effect that growing beaver population is having on habitat and methane gas emissions.
 • Oro för finansieringen av ESS

  2014-12-19 News: KVA skickade den 15 december ett brev till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet, angående den svenska finansieringen av ESS-projektet (European Spallation Source). I brevet uttrycker akademien oro för finansieringen av projektet.
 • New investment offensive threatens EU research funding

  2014-12-19 News: The European Commission recently proposed the formation of an investment fund to boost European competitiveness and create new jobs. Although the purpose of this initiative is well-intentioned, a major problem is that a disproportionately large share of the money will be taken from the already decided EU research budget.
 • Fysiker belönas av akademien

  2014-12-18 News: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 december att tilldela Tönu Pullerits, Lindbomska belöningen 2015 för hans betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Brev till regeringen om hot mot EU:s forskningsstöd

  2014-12-17 News: Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 12 december ett brev till regeringen angående EU-kommissionens förslag om en ny investeringsfond vars finansiering hotar EU:s forskningsstöd.
 • Vacancy: Future Earth Secretariat Global Hub Director – Sweden

  2014-12-16 News: The Future Earth Secretariat is seeking a Director for its Global Hub in Stockholm, Sweden.
 • Akademien skickar öppet brev till regeringen

  2014-12-12 News: Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 10 december ett öppet brev till regeringen med inbjudan till samtal kring flera viktiga forskningspolitiska frågor.
 • This year’s Wallenberg Academy Fellows

  2014-12-04 Press release: Sweden’s largest private investment in young researchers is continuing, with the announcement of 29 new Wallenberg Academy Fellows. The programme is financed by the Knut and Alice Wallenberg Foundation in order to provide young researchers with the opportunity to take on difficult, long-term research questions.

November

 • Quantum researcher elected to the Academy

  2014-11-18 News: At the General Meeting on 12 November, Professor Mohamed Bourennane at the Department of physics, Stockholm University, was elected Swedish member of the Academy's Class for physics. 
 • Vacancy: Research Assistant at the Global Economic Dynamics and the Biosphere

  2014-11-07 News: We are currently looking for a research assistant with a Bachelor’s, or Master’s Degree to help us advance a new research initiative about financial markets and the biosphere. The research assistant should preferably have a background in trade economics, agricultural economics and/or financial economics. We expect you to write, and speak fluently in English.  
 • Japansk orden till Gunnar Öquist

  2014-11-06 News: Akademiens tidigare ständige sekreterare Gunnar Öquist har av Japans regering utsetts till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Han tilldelas orden för sina betydande bidrag till att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.

October

 • Open letter to decision makers in Europe on genetically modified crops

  2014-10-30 News: More than twenty of Europe's most prominent plant scientists, among them Professor Stefan Jansson,  member of the Academy's working group on GMO, today signed a joint letter warning that Europe will never meet agricultural targets unless it starts allowing GM crops.
 • Dagens SvD Brännpunkt - Så kan Fridolin lösa skolkrisen

  2014-10-30 News: Under Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet publiceras en debattartikeln av arbetsgruppen Framtidens skola. I artikeln föreslås att den nya regeringen skapar en oberoende kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet.
 • Bergianska trädgårdens genbank för äppelträd ska inte försvinna

  2014-10-20 News: I en artikel i Dagens Nyheter skriver bloggaren Lars Epstein att Bergianska trädgårdens genbank av äppelträd ska huggas ned och ersättas av en parkeringsplats. Här publicerar Kungl. Vetenskapsakademien ett svar med rättelser av flera av de felaktiga påståendena. 
 • Nano researcher elected to the Academy

  2014-10-15 News: At the General Meeting on 8 October, Heiner Linke at the Division of Solid State Physics, Lund University, was elected Swedish member of the Academy's Class for physics. 
 • Ledig tjänst: Forskarkoordinator – Cecilia behöver en ny arbetskamrat

  2014-10-14 News: Till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli i vackra lokaler i Frescati söker vi en ny medarbetare som tillsammans med Cecilia ska svara för att koordinera arbetet med akademiens olika forskartjänster.
 • Ledig tjänst: Ekonom med administrativt huvudansvar

  2014-10-04 News: ”Future Earth” är en ambitiös satsning av International Council for Science (ICSU), där ICSU:s fem stora, internationella forskningsprogram inom miljö- och klimatområdena nyligen sammanförts till ett – Future Earth. Tusentals forskare samt stora och spännande projekt, avgörande för jordens och mänsklighetens framtid, omfattas. 

September

 • Ny experimentell reaktor inte det bästa för svensk kärnkraftsforskning

  2014-09-29 News: I dag skickar Vetenskapsakademien in sina synpunkter på en ansökan om att uppföra en fjärde generationens experimentell kärnkraftsreaktor i Sverige. Akademien är på flera punkter kritisk till förslaget.
 • Akademien efterfrågar evidensbaserad utvärdering av skolreformer

  2014-09-29 News: Vetenskapsakademien skickar i dag in sitt yttrande över utredningen ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer” (SOU 2014:12). Ur akademiens synvinkel visar utredningen på allvarliga brister i hur det svenska skolsystemet följs upp och hur reformer på skolområdet bereds och utvärderas.
 • New members elected to the Academy

  2014-09-15 News: At the General Meeting on 10 September Terence Tao, University of California, Los Angeles, was elected to the Academy's Class for mathematics. Örjan Gustafsson, Stockholm University and H. John B. Birks, University of Bergen, was elected to the Academy's Class for geosciences.
 • Changing Planet: New cluster on global change research

  2014-09-12 News: How is the human enterprise shaping the biosphere and how can we become better stewards of planet Earth? These are some of the fundamental questions that will drive a new research cluster called Changing Planet, where researchers join forces to strengthen research on global social-ecological connectivity.

August

June

 • Two new members elected to the Academy

  2014-06-17 News: At the General Meeting on 11 June 2014 Jens Nielsen, Chalmers University of Technology and Peter Schurtenberger were elected members of the Academy.
 • Policymakers must plan for a Europe with low fertility rates and longer lives

  2014-06-10 News: Low fertility rates, an ageing population and increased migration within Europe* pose significant challenges for policymakers according to a joint statement published today (10 June) by eight European academies of science.
 • Vetenskapsakademien firar 275 år!

  2014-06-02 News: Vetenskapsakademien grundades den 2 juni 1739 av Jonas Alströmer, Sten Carl Bielke, Carl Wilhelm Cederhielm, Anders Johan von Höpken, Carl Linnaeus (senare von Linné) och Mårten Triewald. Två år senare, den 31 mars 1741, godkände Fredrik I akademiens grundregler och därmed blev Vetenskapsakademien kunglig.
 • Svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel hyllas på Times Square

  2014-06-02 News: Nobelpristagaren samt ledamoten av Kungl. Vetenskapsakademien och Sveriges unga akademi, Torsten Wiesel, hyllas på sin 90-årsdag den 3 juni på Times Square i New York.

May

 • Snail removal according to science

  2014-05-19 News: In an article recently published by Physica Scripta, researchers from Queen Mary University of London and Exeter University show that removing the snails from the garden by a distance of 20 meters or more is just as effective as killing them.
 • Chemist Anders Hagfeldt new member of the Academy

  2014-05-16 News: At the General Meeting on 14 May 2014 Anders Hagfeldt, professor of physical chemistry at Uppsala University was elected new member of the Academy’s class for chemistry.
 • Vetenskapsakademien belönar betydande insatser för djurskyddet

  2014-05-15 News: Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 14 maj att dela ut Sture Centerwalls pris till entomologen Björn Cederberg för sina stora insatser för hotade insektsarter.
 • Ledig tjänst: Kommunikatör med pressansvar

  2014-05-06 News: Vi söker en kommunikatör med pressansvar till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli. Du kommer att ha både övergripande och utföraransvar för akademiens pressaktiviteter. Som en del av vårt kommunikationsteam kommer du också att jobba med andra typer av kommunikationsarbete för många av akademiens olika verksamheter, både som projektledare och utförare.

April

March

February

 • Nytt pris till geografilärare

  2014-02-13 News: Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser tillsammans ett årligt pris för lärare i geografi. Prissumman är 30 000 kronor och priset delas ut vid nationalkommitténs årliga Kollokvium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.
 • Anders Schultz tilldelas Pi-priset

  2014-02-13 News: Årets vinnare av Pi-priset är Anders Schultz. Han disputerade i organisk kemi 2003 och belönas för sitt bokmanus Livsmedelsmagi.
 • Vetenskapliga priser och belöning från Kungl. Vetenskapsakademien

  2014-02-13 News: Fem forskare belönas för sina vetenskapliga insatser inom områdena fysiologi, matematik, medicin och teknik.
 • Six new members elected to the Academy

  2014-02-03 News: At the General Meeting on 15 January 2014 Jan Nedergaard, Stockholm University, Stefan Jansson, Umeå University, Jennifer Alice Clack, University of Cambridge, Christopher Juhlin, Uppsala University, Daniel Conley, Lund University and Astrid Söderbergh Widding, Stockholm University were elected members of the Academy.

January

 • Ny EU-lagstiftning hotar Sveriges epidemiologiska forskning

  2014-01-22 News: Det nya förslaget till bindande EU-lagstiftning gällande dataskydd, General Data Protection Regulation, hotar de register som ligger till grund för den framgångsrika svenska epidemiologiska forskningen. I ett brev till justitieminister Beatrice Ask uppmanar Vetenskapsakademien regeringen att arbeta aktivt i ministerrådet för att förslaget formuleras om.
 • Ledig tjänst: Administratör / Redaktionsassistent (vikariat) på Institut Mittag-Leffler

  2014-01-08 News: Institut Mittag-Leffler grundades 1916 och är ett nordiskt centrum för forskning i de matematiska vetenskaperna, med gott renommé även internationellt. Hit kommer forskare från hela världen och arbetar några månader vid Institutet inom särskilt anordnade terminslånga forskningsprogram.
Kungl. Vetenskapsakademien