Susanne Gennow

Lärarprisen 2001

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande