Per Lindgren

Lärarprisen 2001

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande