Mona Gidhagen

Lärarprisen 1998

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande