Malin Lindwall

Trönningeskolan, Halmstad

Lärarprisen 2004

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande