Lena Gisslén

Lillhagaskolan, Nykvarn

Lärarprisen 2003

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande