Gunilla Viklund

Lärarprisen 1991

Motivering

"för hennes engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande