Camilla Christensson

Katedralskolan, Lund

Lärarprisen 2019

Motivering

”för sin kontextbaserade kemiundervisning med stark anknytning i vardagsfenomen. Camilla Christensson är en lärare med lång erfarenhet, djup kunskap och i ständig utveckling genom sina forskningssamarbeten”

Pressmeddelande