Anita Norén

Breddenskolan, Upplands Väsby

Lärarprisen 2013

Motivering

”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information