Anders Axelsson

Lärarprisen 1997

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande