Letterstedtska fonden för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökning

Förslag: Svenska ledamöter äger rätt att före den 1 november till akademinämnden inkomma med förslag.