Nominera till Lärarprisen 2023!

Nomineringsperioden för 2023 års pris avslutades 10 november 2022.

Kungl. Vetenskapsakademien delar varje år ut Ingvar Lindqvistprisen som tilldelas lärare som gjort pedagogiska insatser utöver det vanliga inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap eller NO.

 

Ingvar Lindqvistpriset finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.