Nomineringsformulär för Ingvar Lindqvistpriset 2024

Se tips för din nominering längst ner på denna sida.
Frågor kan ställas till priskoordinator Gunilla Hallersjö, gunilla.hallersjo@kva.se

Tips inför din nominering

Vill du nominera en fantastisk lärare? Vad roligt! Om du tycker det är svårt att fylla i nomineringsformuläret hittar du här några förslag på vad du kan ta upp när du beskriver läraren/lärarna. OBS! Kom ihåg att detta är exempel på vad du kan beskriva när du nominerar en lärare eller en lärargrupp. Du behöver inte ta upp alla aspekter.

Förmåga att inspirera och stimulera såväl elever som kollegor

Här kan du t.ex. beskriva på vilket sätt läraren/lärarna ger dig lust och energi till att lära dig nya saker och att utvecklas som elev eller kollega. Hur får t.ex. hen/de dig att sträva mot olika mål (stöd, feedback). Skiner hens/deras tankar och visioner om undervisning igenom och i så fall på vilket sätt?

Sätt att inspirera elever att tillägna sig goda ämneskunskaper

Beskriv gärna hur läraren/lärarna lägger upp en lärandesituation. På vilket sätt hjälper läraren/lärarna någon annan inse något denne inte redan förstår? Används t.ex. olika hjälpmedel eller annat för att förklara och ge alternativa perspektiv?

Samarbetar läraren/lärarna med andra ämnen? Får du inblick i ämnets roll i t.ex. yrkeslivet, vetenskapen och dess betydelse för människans kunskapsutveckling, både historiskt och med tanke på en hållbar framtid? Finns det ett samarbete med andra utanför skolan, t.ex. forskare eller företag?

Hur utvecklar läraren/lärarna aktivt undervisningen, t.ex. genom projekt?

Hur gör läraren/lärarna för att utvecklas vidare själv? Går hen/de kurser eller tar del av något kompetensutvecklingsprogram? Driver hen/de projekt som går utanför den vanliga verksamheten och som gynnar eleverna? Skicka gärna med en beskrivning i sådana fall. Det går att bilägga filer eller skicka länkar. Tar hen/de inspiration från och delar med sig av sina insikter till kollegor eller lärarstudenter? På vilket sätt?

Övrigt

Skicka gärna med synpunkter från andra som arbetar med den/de lärare du vill nominera. Är du elev kan du be någon kollega till läraren att skriva något. Är du kollega, hör gärna lite diskret med eleverna.