Svante Björck

Akademiledamot
Professor i kvartärgeologi
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper
Kontakt
Mobiltelefon: +46 70 335 24 94