Rolf Hallberg

Akademiledamot
Professor i mikrobiell geokemi
Organisation
Stockholms universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper