Jan Lundqvist

Akademiledamot
Professor i kvartärgeologi
Organisation
Stockholms universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper