Hanne Fjelde

Docent i freds- och konfliktvetenskap / Sveriges unga akademi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter