Erik Sandewall

Akademiledamot
Professor i datalogi, Chefredaktör för ETAI
Organisation
Linköpings universitet
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper