Söderbergs professorsanslag


Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2007 samfinansierat ett flertal anslag till Kungl. Vetenskapsakademien för att stödja professorers forskning över 4–5-årsperioder: Söderbergs forskningsprofessurer i medicin och ekonomi. Sedan 2012 finansieras professuren i medicin endast av Torsten Söderbergs Stiftelse: Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.

Anslagen bereds och beslutas av Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande. Forskningsprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska eller ekonomiska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid ett svenskt lärosäte, under fem år inom medicin och fyra år inom ekonomi.

Nominering

Vid en utlysning av professorsanslag kontaktas berörda fakulteter direkt och inbjuds att nominera kandidater enligt bifogade instruktioner.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Söderbergs forskningsprofessur i ekonomi