Peter Erman

Academy member
Professor Emeritus of Physics
Organisation
Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik (SCFAB)
Member of
Class for physics
Contacts