"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Wallenbergs akademiprogram i klinisk forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse driver tillsammans med akademien program för att stärka klinisk forskning i Sverige.

Foto: Magnus Bergström

Klinisk forskning är länken mellan laboratoriet och patienten, de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap kommer vården till del och att viktiga problem förs in i forskningen. En huvudmålsättning med den kliniska forskningen är att förstå mekanismer bakom sjukdomars uppkomst och förlopp, en annan att utveckla nya behandlingsmetoder. Det är även av vikt att utveckla nya metoder för att följa sjukdomsförlopp och behandlingsresultat.

Wallenberg Clinical Scholars

Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Programmet omfattar medel för 25 av landets främsta kliniska forskare och kommer att löpa över tio år. Satsningen uppskattas till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

Mottagare 2015

Programmet utlystes 2014 och 25 mars 2015 offentliggjordes de första Wallenberg Clinical Scholars – fyra forskare som är världsledande inom sina respektive områden.

Läs pressmeddelandet

Nominering

Nomineringsperioden för andra omgångens Wallenberg Clinical Scholars pågår till 1 oktober 2015.

Wallenberg Clinical Fellows

Genom Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse stödjer Wallenbergstiftelserna sedan åtta år tillbaka också klinisk forskning genom Wallenberg Clinical Fellows (tidigare Kliniska forskarprogrammet), som främst vänder sig till yngre läkare.

Nominering

Nomineringsperioden för 2015 pågår till 29 maj 2015.

Kontakt

Cecilia Herbst
Forskningskoordinator
Tel: 08-673 96 19
09.00-16.00, måndag-fredag
cecilia.herbst@kva.se