"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Wallenberg Clinical Scholars

Akademien och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse driver tillsammans programmet Wallenberg Clinical Scholars. Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Programmet omfattar medel för 25 av landets främsta kliniska forskare och kommer att löpa över tio år. Satsningen uppskattas till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

Universitet med medicinsk fakultet inbjudes att nominera forskare till dessa forskningsanslag.

Nominering och utvärdering

Universiteten inbjuds att inkomma med nomineringar fram till den 1 oktober 2016 för att Stiftelsen, under mars 2017, ska kunna besluta om cirka fem Wallenberg Clinical Scholars. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen. Nominerade forskare kommer att sakkunniggranskas av internationella experter med omfattande och bred vetenskaplig kompetens.

Nominering sker via Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats

Wallenberg Clinical Scholars 2016

13 april 2016 offentliggjordes andra omgångens Wallenberg Clinical Scholars. De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Läs mer i pressmeddelandet:

Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars

Tidigare mottagare

2015: Fyra svenska toppforskare först ut som Wallenberg Clinical Scholars

Kontakt

Cecilia Herbst
Forskningskoordinator
Tel: 08-673 96 19
09.00-16.00, måndag-fredag
cecilia.herbst@kva.se