"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Wallenberg Clinical Fellows

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse stödjer sedan 2004 klinisk forskning genom forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows (tidigare Kliniska forskarprogrammet), som främst vänder sig till yngre läkare.

Foto: Magnus Bergström

Programmet syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning samt att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö.

Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare och utlysningen är öppen för sökanden upp till 10 år efter disputation. Sökande ska vara disputerad med läkarexamen, verksam vid klinik på svenskt sjukhus eller verksam inom den svenska primärvården samt ha forskaranknytning till svenskt universitet.

Akademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen av inkomna ansökningar och stiftelsen tar sedan beslut om vilka som beviljas anslag.

Kontakt

Cecilia Herbst
Forskningskoordinator
Tel: 08-673 96 19
09.00-16.00, måndag-fredag
cecilia.herbst@kva.se