"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Tekniska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom tekniska vetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Generell kungörelse för Tekniska vetenskaper

Stipendier inom tekniska vetenskaper till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kronor beviljas endast i undantagsfall. Anslag utgår högst 1 år.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se