"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål)

Kungörelse

Nästa utlysning öppnar i oktober 2016. I ansökningssystemet hittar du den då under namnet Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål).

Anslag utdelas för sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning. Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer som inte uppbär statliga eller kommunala bidrag. Anslag beviljas i regel inte för deltagande i konferenser/kongresser samt för inköp av transportmedel, material, böcker och datorer, samt resekostnader och administration.

Stiftelsen är ej avsedd för bidrag till välgörenhetsanstalter, sport, sjukvård eller understöd såsom socialbidrag. Understöd åt enskilda personer beviljas företrädesvis då det gäller mer specialiserade studier inom eller utom Sverige, dock ej för studier på gymnasienivå/universitetsnivå eller för vetenskaplig forskning. Anslag beviljas endast en gång för en och samma utbildning.

Ansökan

Ansökan till Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål), sker i år genom vårt webbaserade ansökningssystem. Nedan finns en länk till systemet. Där skapar du ett konto, skriver in dina uppgifter och lämnar bilagor i elektronisk form. När du söker medel ur denna fond kan du, vid registrering av konto, lämna fält för akademisk titel, doktorsexamen och universitetstillhörighet tomma. Detta gäller endast för sökande till Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål).

Som avslutning skriver du ut ansökans förstasida som skickas till adressen som finns angiven på blanketten. Blanketten skall skrivas under av dig som enskild sökande, eller av dig som söker för en organisation. Om du söker för en organisation skall även Rektor/Ordförande/Föreståndare och kassör signera. Blanketten skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter ansökningstidens slut.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan, eller ansökan insänd med vanlig post, per fax eller epost beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats stipendium/anslag kontaktas skriftligen av akademien.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se