"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål)

Kungörelse

Nästa utlysning öppnar i oktober 2016. Före dess är det inte möjligt att skapa en ansökan. Nedan finns en länk till ansökningssystemet. När utlysningen öppnat hittar du den där under namnet Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål).

Anslag utdelas för sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning. Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer som inte uppbär statliga eller kommunala bidrag. Anslag beviljas i regel inte för deltagande i konferenser/kongresser samt för inköp av transportmedel, material, böcker och datorer, samt resekostnader och administration.

Stiftelsen är ej avsedd för bidrag till välgörenhetsanstalter, sport, sjukvård eller understöd såsom socialbidrag. Understöd åt enskilda personer beviljas företrädesvis då det gäller mer specialiserade studier inom eller utom Sverige, dock ej för studier på gymnasienivå/universitetsnivå eller för vetenskaplig forskning. Anslag beviljas endast en gång för en och samma utbildning.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se