"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål)

Kungörelse

Nästa utlysning öppnar 15 oktober 2017.

Anslag utdelas för sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning. Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer. Anslag ges i första hand till ändamål där ett anslag förväntas göra stor skillnad för dess förverkligande. Enskilda personer eller organisationer som uppbär statliga eller kommunala bidrag prioriteras ej. Anslag beviljas i regel inte för deltagande i konferenser/kongresser samt för inköp av transportmedel, material, böcker och datorer, samt resekostnader, ombyggnationer och administration.

Stiftelsen är ej avsedd för bidrag till välgörenhetsanstalter, sport, sjukvård eller understöd såsom socialbidrag. Understöd åt enskilda personer beviljas företrädesvis då det gäller mer specialiserade studier inom eller utom Sverige, dock ej för studier på gymnasienivå/universitetsnivå eller för vetenskaplig forskning. Anslag beviljas endast en gång för en och samma utbildning.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se