"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål)

Kungörelse

Anslag utdelas för sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning. Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer som inte uppbär statliga eller kommunala bidrag. Anslag beviljas inte för deltagande i konferenser/kongresser samt för inköp av transportmedel och datorer.

Stiftelsen är ej avsedd för bidrag till välgörenhetsanstalter, sport, sjukvård eller understöd såsom socialbidrag. Understöd åt enskilda personer beviljas företrädesvis då det gäller mer specialiserade studier inom eller utom Sverige, dock ej för studier på gymnasienivå/universitetsnivå eller för vetenskaplig forskning. Anslag beviljas endast en gång för en och samma utbildning.

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett som finns till höger. Word-blanketten kan fyllas i direkt på skärmen och pdf-blanketten efter utskrift. Pdf-formatet kan visas och skrivas ut med programmet Adobe Reader. Det är gratis och kan hämtas från Adobes webbplats via länken nedan.

Blanketten ska ifyllas i fem exemplar, undertecknas och skickas med bilagor (högst fem sidor) i fem kompletta häftade exemplar till nedanstående adress. Ansökan ska vara Kungl. Vetenskapsakademien tillhanda senast 28 februari 2014. Ansökningstiden är nu förlängd pga tekniska problem med ett planerat digitalt ansökningssystem. Disponibelt belopp för utdelning 2014: 500 000 SEK.

Kungl. Vetenskapsakademien
Att: Stipendiesekreteraren 
Box 50005
104 05 Stockholm.

Sista ansökningsdatum: 28 februari 2014.

Utdelning

Alla sökande kommer cirka tre månader efter ansökningstidens utgång skriftligen meddelas resultatet av akademiens beslut.

Mer information

Hämta Adobe Reader

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien