"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Samhällsvetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom samhällsvetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma. Anslag utdelas årligen till forskning som:

· bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

· utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.

· tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

Nästa utlysning öppnar 15 september 2017.

Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper

Stipendier inom samhällsvetenskaper till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.

Inom utlysningen finns särskilda medel för nationalekonomiska ändamål.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se