"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Samhällsvetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom samhällsvetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Disponibelt belopp för utdelning 2017: 1 200 000 kr

Sista ansökningsdag: 15 november 2016

Läs mer under rubriken dokument till höger.

Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper


Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se