"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Medicinska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom medicin kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Disponibelt belopp för utdelning 2017: 1 200 000 kr

Sista ansökningsdag: 15 november 2016

Läs mer under rubriken dokument till höger.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Generell kungörelse för Medicinska vetenskaper


Nästa utlysning öppnar i maj 2019.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se