"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Medicinska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom medicin kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma. Anslag utdelas årligen till forskning som:

· bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

· utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.

· tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

Nästa utlysning öppnar 15 september 2017.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Generell kungörelse för Medicinska vetenskaper

Stipendier inom medicinska vetenskaper till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2019.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se