"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Medicinska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom medicin kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond utdelar årligen ett internationellt pris till förtjänta vetenskapsmän, samt stipendium eller forskningsanslag till enskilda personer eller institutioner i Sverige, enligt en viss turordning.

År 2017 ledigförklaras stipendier och anslag för forskning inom polyartrit, inom ämnesområdet ”Regulatoriska T-celler vid hälsa och sjukdom”.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond.

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Disponibelt belopp: 550 000 kr

Sista ansökningsdag: 21 februari 2017

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 27 februari 2017. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Nästa utlysning öppnar i september 2017.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Generell kungörelse för Medicinska vetenskaper


Nästa utlysning öppnar i maj 2019.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se