"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Medicinska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom medicin kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 26 februari 2016.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond

Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond utdelar årligen stipendier till svenska och israeliska forskare för vistelse i Israel respektive Sverige under minst en och högst tolv månader. 
Mottagare av stipendier 2016 skall vara forskare och svenska medborgare som avlagt masters- eller högre examen, företrädesvis yngre forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom ämnesområdena för biologi (främst cell- och molekylärbiologi samt immunologi), kemi, medicin eller teknologi.

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Disponibelt belopp för utdelning 2016: 150 000 kronor.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2016.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Nästa utlysning öppnar i mitten av september 2016.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Generell kungörelse för Medicinska vetenskaper


Nästa utlysning öppnar i maj 2019.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se