"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Matematik

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom matematik kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 27 februari 2017. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Stiftelsen GS Magnusons fond

Stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik. Mer information under rubriken Dokument till höger. 

Disponibelt belopp 2017: 900 000 kr

Sista ansökningsdag: 31 januari 2017.

I ansökningssystemet kallas utlysningen  för Stiftelsen G S Magnusons fond.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden


För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Generell kungörelse för Matematik


Nästa utlysning öppnar i oktober 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se