"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Matematik

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom matematik kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Stiftelsen GS Magnusons fond

Stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik för följande ändamål:

• stöd till doktorander.
• stöd till den som önskar ytterligare meritera sig efter doktorsexamen.
• stöd till svenska forskare för forskning hemma eller i utlandet samt för inbjudan av utländska gästforskare.
• bidrag för att kvarhålla forskare inom landet.
• stöd till den som inom sin verksamhet utnyttjar matematik och som önskar bidrag till vetenskaplig förkovran inom ämnet.

Nästa utlysning öppnar 15 oktober 2017.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden


För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Generell kungörelse för Matematik

Stipendier inom matematik till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.

Nästa utlysning öppnar 15 oktober 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se