"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Matematik

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom matematik kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och postdoc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 26 februari 2016.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond utdelar årligen ett internationellt pris till förtjänta vetenskapsmän, samt stipendium eller forskningsanslag till enskilda personer eller institutioner i Sverige, enligt en viss turordning.

År 2016 ledigförklaras stipendier och anslag för forskning inom matematik, inom ämnesområdet ”Differentialgeometri och komplex geometri”.

I ansökningssystemet kallas utlysningen  för Crafoords fond Mathematics.

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Disponibelt belopp: 200 000 kr

Sista ansökningsdag: 21 februari 2016

Stiftelsen GS Magnusons fond

Stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik.

Nästa utlysning öppnar i oktober 2016.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden


För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar i maj 2016.

Generell kungörelse för Matematik


Nästa utlysning öppnar i oktober 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se