"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Matematik

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom matematik kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och postdoc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen GS Magnusons fond

Stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik.

Nästa utlysning öppnar i oktober 2016.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden


För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Generell kungörelse för Matematik


Nästa utlysning öppnar i oktober 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se