"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kemi

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom kemi kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond 

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Stiftelsen Stipendium Berzelianum

 

Generell kungörelse för Kemi

 

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se