"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kemi

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom kemi kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond 

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena. Sökt belopp skall vara exakt 100 000 kr.

Under rubriken Dokument till höger finns viktig information om behörighetskrav och ansökningsprocessen.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Stiftelsen Stipendium Berzelianum

Ett stipendium eller anslag utdelas till någon yngre studerande, som vid universitet eller högskola ägnar sig åt studier i kemi. Stipendiat skall vara svensk medborgare.

Nästa utlysning öppnar i oktober 2016.

Generell kungörelse för Kemi

 

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se