"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kemi

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom kemi kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 27 februari 2017. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond 

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Stiftelsen Stipendium Berzelianum

Ett stipendium eller anslag utdelas till någon yngre studerande, som vid universitet eller högskola ägnar sig åt studier i kemi. Stipendiat skall vara svensk medborgare.

Nästa utlysning öppnar i oktober 2017.

Generell kungörelse för Kemi

 
Nästa utlysning öppnar i oktober 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se