"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kemi

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom kemi kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond 

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Stiftelsen Stipendium Berzelianum

Ett stipendium eller anslag utdelas till någon yngre studerande, som vid universitet eller högskola ägnar sig åt studier i kemi. Stipendiat skall vara svensk medborgare.

Nästa utlysning öppnar 15 oktober 2017.

Generell kungörelse för Kemi

Stipendier inom kemi till doktorander och till forskare som avlag doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst ett år.

Nästa utlysning öppnar 15 oktober 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se