"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Stiftelsen Torsten Amundsons fond

Kungörelse

Utdelas för studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma.

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. Där skapar du dig ett konto, skriver in dina uppgifter och lämnar bilagor i elektronisk form. Som avslutning skriver du ut en blankett som du skriver under och skickar till adressen som finns angiven på blanketten. Brevet med blanketten skall insändas senast en vecka efter ansökningstidens slut.

Nästa utlysning öppnar: maj 2014.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2014.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Under ärendets gång syns där också hur långt ansökan kommit i behandlingen. Endast de som tilldelats stipendium/anslag kontaktas skriftligen av akademien. 

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Mer information

Till ansökningssystemet

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien