"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Geovetenskaper inklusive geografi

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom geovetenskaper inklusive kulturgeografi kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier om listas under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Disponibelt belopp: 40 000 kr

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena. Sökt belopp skall vara exakt 100 000 kr.

Under rubriken Dokument till höger finns viktig information om behörighetskrav och ansökningsprocessen.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Stiftelsen Margit Althins stipendiefond

Stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark. Medel kan även beviljas för bearbetning av material och presentation av resultat från sådana resor.

Nästa utlysning öppnar i oktober 2016.

Generell kungörelse för Geovetenskaper inklusive geografi


Nästa utlysning öppnar i oktober 2016.

Mer information

Till ansökningssystemet