"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Biologiska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom biologiska vetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma. Anslag utdelas årligen till forskning som:

· bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

· utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.

· tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

Nästa utlysning öppnar 15 september 2017.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper

Stipendier inom biologiska vetenskapet till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kr beviljas inte. Anslag beviljas i första hand för forsknings- och konferensresor. Anslag kan även beviljas för publiceringskostnader och i vissa fall också för projektkostnader. Anslag utgår högst 1 år.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Stipendiesekreterare
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se