"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Astronomi och rymdvetenskap

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom astronomi och rymdvetenskap kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Generell kungörelse för Astronomi och rymdvetenskap

Stipendier inom astronomi- och rymdvetenskap till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren.

Nästa utlysning öppnar 15 oktober 2017.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar 15 maj 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Stipendiesekreterare
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se