"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Astronomi och rymdvetenskap

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom astronomi och rymdvetenskap kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och postdoc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger. 

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Disponibelt belopp: 40 000 kr

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena. Sökt belopp skall vara exakt 100 000 kr.

Under rubriken Dokument till höger finns viktig information om behörighetskrav och ansökningsprocessen.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Generell kungörelse för Astronomi och rymdvetenskap


Nästa utlysning öppnar i oktober 2017

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Stipendiesekreterare
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se