"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Astronomi och rymdvetenskap

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom astronomi och rymdvetenskap kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och postdoc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger. 

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 26 februari 2016.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond utdelar årligen ett internationellt pris till förtjänta vetenskapsmän, samt stipendium eller forskningsanslag till enskilda personer eller institutioner i Sverige, enligt en viss turordning.

År 2016 ledigförklaras stipendier och anslag för forskning inom astronomi, inom ämnesområdet ”Fysik och astrofysik kring svarta hål och deras omgivningar”.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Crafoords fond Astronomy.

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Disponibelt belopp: 200 000 kr

Sista ansökningsdag: 21 februari 2016

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Generell kungörelse för Astronomi och rymdvetenskap


Nästa utlysning öppnar i oktober 2017

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Stipendiesekreterare
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se