"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Stipendier och anslag

Akademien delar varje år ut många olika former av stipendier och anslag. Av undermenyerna till vänster framgår vilka ämnesområden medel utdelas inom. Stipendierna hanteras i akademiens webbaserade ansökningssystem (se länk nedan).

Generella ansökningar och särskilda stiftelser

Inom astronomi och rymdvetenskap, biologiska vetenskaper, fysik, geovetenskaper med geografi, humaniora, kemi, matematik, medicinska vetenskaper, samhällsvetenskaper och tekniska vetenskaper finns generell ansökan. Utöver den generella ansökan finns vissa särskilda stiftelser och forskarutbyten som delas ut inom samma områden. Information om dessa finns under respektive undermeny.

Internationella forskarutbyten

Inom de flesta naturvetenskapliga ämnesområdena finns stipendier att söka för vistelse i Japan (postdoc-stipendier) eller Israel (Stiftelsen Müllerska resestipendiefonden). Stiftelsen Müllerska resestipendiefonden utlyses endast vartannat åt från Kungl. Vetenskapsakademien: 2016, 2018 osv. Postdoc-stipendierna till Japan utlyses på hösten varje år. Mer information finns under respektive undermeny.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Mer information

Till ansökningssystemet